درباره ما

درباره ما

شرکت ژرف اندیشان صنعت الکتریک (سهامی خاص) در راستای خدمت رسانی به صنایع محترم تأسیس گردید.

ما با پشتوانه تجربه ای سی ساله در کنار بهره بردن از نیروهای خبره دانشگاهی برآنیم تا دین خود را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی به میهنمان ادا کنیم.