اخبار

مراقبت از سالمندان هوشمند شد

 

به گزارش خبر گزاری مهر صورت گرفت :

 

یک مخترع ایرانی موفق به ساخت دستگاه هوشمند مراقبت از سالمندان شد که امکان مراقبت از راه دور را فراهم می کند.

پرهام دلالت، مجری طرح «دستگاه هوشمند مراقبت از سالمندان» در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروزه در کشور ما لزوم احترام و توجه به سالمندان، براساس اعتقادات دينی و سنتی، ضروری است و در عين حال تغيير شرایط زندگی، مدرنيزه شدن و اشتغال اکثر اعضای خانواده­ در بیرون از خانه، سبب شده که تغييراتی در آداب اجتماعی و زندگی افراد جامعه ايجاد شود.