خدمات

اتوماسیون و ابزار دقیق

اتوماسیون و ابزار دقیق


ویژگی ها

  • • اجراي كليه سيستم هاي كنترلي، PLC هاي سري 200 ، 300، 400، و ساير برندها
  • • پياده سازي سيستم هاي كنترليDCS
  • • طراحي و پياده سازي سيستم هاي ابزار دقيق، پنیوماتيك، هيدروليك، كنترلر ها و اتوماسيون
  • • بروز رساني(Update) سيستم هاي قديمي و تعويض سيستم هاي اتوماسيون
  • • خانه هاي هوشمند و مدرن(Smart home, BMS)
  • • نصب و راه اندازي UPS با قدرت هاي مختلف
  • • توپولوژي شبكه هاي صنعتي
  • • طراحي و پياده سازي انواع پروژه هاي ميكروكنترلي و پروسسوري

کاربردها